RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
0.83

ปรับปรุงเมื่อ: 14 ก.พ. 2563 16:36

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow-0.01Arrow(-1.19%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.83 / 140,400
วันก่อนหน้า 0.84
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.83 - 0.84
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 330,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.84 / 10,030,300
ราคาเปิด 0.83
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.83 - 1.37

 

Chart Type