RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
0.57

ปรับปรุงเมื่อ: 26 ต.ค. 2563 16:37

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow+0.01Arrow(1.79%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.55 / 148,600
วันก่อนหน้า 0.56
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.55 - 0.57
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,195,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.57 / 574,000
ราคาเปิด 0.57
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.40 - 1.10

 

Chart Type