RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
0.60

ปรับปรุงเมื่อ: 27 ม.ค. 2564 16:39

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow-0.01Arrow(-1.64%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.60 / 1,788,400
วันก่อนหน้า 0.61
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.60 - 0.62
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,590,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.61 / 89,800
ราคาเปิด 0.62
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.40 - 0.89

 

Chart Type