RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
0.48

ปรับปรุงเมื่อ: 03 เม.ย. 2563 16:38

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow+0.01Arrow(2.13%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.47 / 10,000
วันก่อนหน้า 0.47
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.46 - 0.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,227,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.48 / 208,500
ราคาเปิด 0.47
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.40 - 1.35

 

Chart Type