เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

Analyst Meeting ไตรมาส 3/2563

21 ธันวาคม 2563
PDF

Corporate Presentation, September 2020

28 กันยายน 2563
PDF

Corporate Presentation, March 2020

03 เมษายน 2563
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 3/2562

25 พฤศจิกายน 2562
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 2/2562

09 กันยายน 2562
PDF

Corporate Presentation, June 2019

11 มิถุนายน 2562
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 1/2562

29 พฤษภาคม 2562
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 3/2561

26 พฤศจิกายน 2561
PDF

Corporate Presentation, September 2018

26 กันยายน 2561
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 2/2561

21 สิงหาคม 2561
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 1/2561

12 มิถุนายน 2561
PDF

Corporate Presentation, May 2018

03 พฤษภาคม 2561
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 3/2560

21 พฤศจิกายน 2560
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 1/2560

17 พฤษภาคม 2560
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 3/2559

30 พฤศจิกายน 2559
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 2/2559

18 สิงหาคม 2559
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 1/2559

24 พฤษภาคม 2559
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 3/2558

19 พฤศจิกายน 2558
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 2/2558

21 สิงหาคม 2558
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 1/2558

22 พฤษภาคม 2558
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 3/2557

18 พฤศจิกายน 2557
PDF

Analyst Meeting ไตรมาส 2/2557

18 สิงหาคม 2557
PDF

Results Presentation 2556

11 เมษายน 2557
PDF

Results Presentation
Analyst and press meetings 2555

28 กุมภาพันธ์ 2556
PDF

3Q2010 results and review
Investor and analyst meeting

17 พฤศจิกายน 2553
PDF