ห้องข่าว

ผลตอบแทนค่าเช่าคอนโดฯ คงที่ห้องชุด 2 นอนฮิต

31 มกราคม 2556

แผนกวิจัย ซีบี ริชาร์ด เอลลิส ได้ทำการสำรวจระดับผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมในย่านที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก่ ย่านสุขุมวิท สาทร และลุมพินี การสำรวจในครั้งนี้พิจารณาจากธุรกรรมการเช่าทั้งสิ้น 230 รายการจากโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมด 70 แห่งในปี 2555

อัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2555 ในคอนโดมิเนียมอยู่ที่ระดับ 5.16% ผลตอบแทนเบื้องต้นพิจารณาจากค่าเช่าทั้งหมดที่ได้รับในระยะเวลา 1 ปี หารด้วยราคาตลาดของคอนโดมิเนียมนั้น ๆ ซึ่งต้องรวมค่าตกแต่งและค่าเฟอร์นิเจอร์เข้าไว้ด้วย

คอนโดมิเนียมขนาด 1 ห้องนอนมีอัตราผลตอบแทนจากการเช่าเฉลี่ยที่ระดับ 6.22% ขนาด 2 ห้องนอนอยู่ที่ระดับ 5.05% และขนาด 3 ห้องนอนอยู่ที่ระดับ 4.43% ทั้งนี้จากข้อมูลด้านการทำธุรกรรมเช่าคอนโดมิเนียมโดยแผนกให้เช่าที่พักอาศัยของซีบี ริชาร์ด เอลลิส ในปีที่ผ่านมา พบว่า มีการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมขนาด 2 ห้องนอนจำนวน 113 รายการ ตามมาด้วยขนาด 1 ห้องนอนจำนวน 56 รายการ และขนาด 3 ห้องนอนจำนวน 52 รายการ จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชาวต่างชาตินิยมเช่าคอนโดมิเนียมที่มีขนาด 2 ห้องนอนมากที่สุด

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสนใจว่า อายุของอาคารไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับผลตอบแทนมากนัก เพราะแม้ว่าค่าเช่าของอาคารเก่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอาคารใหม่เล็กน้อย แต่ต้นทุนหรือราคาคอนโดมิเนียมในขณะที่ซื้อ พบว่าในหลายกรณีอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าคอนโดมิเนียมรุ่นใหม่ ๆ ถึง 30% - 40% ทว่าจำนวนธุรกรรมในการปล่อยเช่าในโครงการที่การก่อสร้างเพิ่งแล้วเสร็จจะมีจำนวนมากกว่า อาทิ โครงการมิลเลนเนียม เรสซิเดนซ์ ในซอยสุขุมวิท 20 บริเวณซอย 1 - 63 (เอกมัย) พบว่า ยังคงเป็นบริเวณที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

 

ฐานเศรษฐกิจ
31 มกราคม 2556

Keep this news in your social bookmark: