ห้องข่าว

ดาต้าเบส: เปิดโพยทำเลที่ดิน 'ขึ้น-ลง' สูงสุด

14 มกราคม 2556

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ระบุว่า ผลสำรวจราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมีสาเหตุเพราะสาธารณูปโภคเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของรถไฟฟ้า ทำให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างมาก

โดยผลสำรวจพบว่า ในรอบ 5 ปีล่าสุด (2550-2555) ราคาที่ดินบางบริเวณขึ้นสูงมาก แต่บางบริเวณกลับตก นักลงทุนจึงพึงเรียนรู้สาเหตุและลักษณะการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน

ข้อสรุปสำคัญคือ ทำเลที่มีการก่อสร้างสาธารณูปโภค โดยเฉพาะทางด่วน รถไฟฟ้า จะเป็นตัวแปรสำคัญ ต่อภาวะราคาขึ้นหรือลงของที่ดินโดยตรง

 

ประชาชาติธุรกิจ
14 มกราคม 2556

Keep this news in your social bookmark: