ห้องข่าว

กรมท่องเที่ยวพอใจยอดต่างชาติเข้าไทยพุ่ง

02 พฤศจิกายน 2555

ว่าที่ ร.ต.อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทย 15,964,133 คน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มี 14,687,538 คน ส่งผลให้รายได้เข้าประเทศสูงถึง 661,794.28 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีรายได้เพียง 564,977.86 ล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทย 1,945,948 คน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ามี 1,398,610 คน เพิ่มขึ้นถึง 39.13% รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เข้ามา 995,072 คน เทียบกับปีก่อนหน้า 909,077 คน โดยมีนักท่องเที่ยวเกาหลี 943,136 คน, อินเดีย 757,998 คน, ออสเตรเลีย 689,984 คน, เยอรมัน 475,871 คน, รัสเซีย 826,174 คน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 694,661 คน เพิ่มขึ้นถึง 18.93%, ฝรั่งเศส 425,069 คน, อินโดนีเซีย 315,644 คน และยุโรปตะวันออก 188,792 คน หากจำแนกตามภูมิภาค นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนเข้ามา 4,493,389 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 4,296,696 คน ส่งผลให้รายได้เข้าประเทศช่วง 9 เดือนแรกปี 2555 มีสูงถึง 105,958.11 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 95,382.87 ล้านบาท, เอเชียตะวันออก เข้ามาทั้งสิ้น 4,469,885 คน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 3,882,638 คน ส่งผลให้รายได้พุ่งพรวดขึ้นมาเป็น 156,823.30 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 122,140.25 ล้านบาท ขณะที่นักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามา 3,431,706 คน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 3,159,785 คน ส่งผลให้รายได้เข้าประเทศสูงถึง 205,313.83 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มี 182,384.69 ล้านบาท

ว่าที่ ร.ต.อานุภาพ เปิดเผยอีกว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 สะท้อนให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่องในแทบทุกตลาด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรป แม้ว่าจะเผชิญหน้ากับภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อมองแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปี 2555 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยในช่วง 9 เดือนแรก และแนวโน้มสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของทั่วโลก ร่วมกับผลการดำเนินนโยบายและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีผลกระตุ้นและดึงดูดให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นราว 8-10%

 

บ้านเมือง
2 พฤศจิกายน 2555

Keep this news in your social bookmark: