ไตรมาส 3/2563

ขนาดไฟล์: 1.18 MB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2563

ขนาดไฟล์: 1000 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2563

ขนาดไฟล์: 826 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี

ขนาดไฟล์: 1.60 MB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 3/2562

ขนาดไฟล์: 1.12 MB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2562

ขนาดไฟล์: 1.02 MB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2562

ขนาดไฟล์: 906 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี

ขนาดไฟล์: 1.12 MB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 3/2561

ขนาดไฟล์: 482 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2561

ขนาดไฟล์: 388 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2561

ขนาดไฟล์: 336 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี

ขนาดไฟล์: 556 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 3/2560

ขนาดไฟล์: 468 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2560

ขนาดไฟล์: 429 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2560

ขนาดไฟล์: 254 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี

ขนาดไฟล์: 802 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 3/2559

ขนาดไฟล์: 442 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2559

ขนาดไฟล์: 419 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2559

ขนาดไฟล์: 357 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี

ขนาดไฟล์: 181 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 3/2558

ขนาดไฟล์: 114 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2558

ขนาดไฟล์: 111 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2558

ขนาดไฟล์: 96 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี

ขนาดไฟล์: 177 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 3/2557

ขนาดไฟล์: 105 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2557

ขนาดไฟล์: 98 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2557

ขนาดไฟล์: 93 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี

ขนาดไฟล์: 161 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 3/2556

ขนาดไฟล์: 100 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2556

ขนาดไฟล์: 104 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2556

ขนาดไฟล์: 86 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี

ขนาดไฟล์: 149 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 3/2555

ขนาดไฟล์: 95 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2555

ขนาดไฟล์: 97 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2555

ขนาดไฟล์: 84 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี

ขนาดไฟล์: 174 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 3/2554

ขนาดไฟล์: 135 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2554

ขนาดไฟล์: 131 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2554

ขนาดไฟล์: 118 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี

ขนาดไฟล์: 164 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 3/2553

ขนาดไฟล์: 114 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2553

ขนาดไฟล์: 100 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2553

ขนาดไฟล์: 92 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี

ขนาดไฟล์: 158 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 3/2552

ขนาดไฟล์: 137 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2552

ขนาดไฟล์: 117 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2552

ขนาดไฟล์: 117 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี

ขนาดไฟล์: 158 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 3/2551

ขนาดไฟล์: 135 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2551

ขนาดไฟล์: 116 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2551

ขนาดไฟล์: 95 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี

ขนาดไฟล์: 148 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 3/2550

ขนาดไฟล์: 126 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2550

ขนาดไฟล์: 138 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2550

ขนาดไฟล์: 119 KB.
ดาวน์โหลด

ประจำปี

ขนาดไฟล์: 166 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 3/2549

ขนาดไฟล์: 133 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 2/2549

ขนาดไฟล์: 129 KB.
ดาวน์โหลด

ไตรมาส 1/2549

ขนาดไฟล์: 105 KB.
ดาวน์โหลด