บริษัท นักวิเคราะห์ อีเมล์ โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม therdsak@asiaplus.co.th 02 680 1261
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด สมบัติ เอกวรรณพัฒนา sombata@th.dbs.com 02 857 7835
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด วิลาสินี บุญมาสูงทรง wilasinee@globlex.co.th 02 672 5937
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เติมพร ตันติวิวัฒน์ Termporn.T@maybank-ke.co.th 02 658 6300 ต่อ 1520
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดนัย ตุลยาพิศิษฐชัย danait@phillip.co.th 02 635 1700 ต่อ 481
บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
therdsak@asiaplus.co.th
02 680 1261
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด
สมบัติ เอกวรรณพัฒนา
sombata@th.dbsvickers.com
02 657 7835
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)
วรรัตน์ เผ่าภคะ
worarat.p@fnsyrus.com
02 646 9856
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
วิลาสินี บุญมาสูงทรง
wilasinee@globlex.co.th
02 672 5937
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เติมพร ตันติวิวัฒน์
Termporn.T@maybank-ke.co.th
02 658 6300 ต่อ 1520
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ดนัย ตุลยาพิศิษฐชัย
danait@phillip.co.th
02 635 1700 ต่อ 481