นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์:
RML
0.85
เปลี่ยนแปลง (บาท / %):
-0.02 / -2.30%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
17,846,000
ปรับปรุงเมื่อ: 07 พ.ค. 2564 (16:39)