นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์:
RML
0.57
เปลี่ยนแปลง (บาท / %):
+0.01 / 1.79%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
1,195,100
ปรับปรุงเมื่อ: 26 ต.ค. 2563 (16:37)