นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์:
RML
0.61
เปลี่ยนแปลง (บาท / %):
-0.01 / -1.61%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
2,355,200
ปรับปรุงเมื่อ: 24 ก.ย. 2563 (16:36)