นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์:
RML
0.63
เปลี่ยนแปลง (บาท / %):
+0.02 / 3.28%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
2,663,800
ปรับปรุงเมื่อ: 01 ธ.ค. 2563 (15:43)