ราคาหลักทรัพย์

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.15

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.ย. 2560 15:02

เปลี่ยนแปลง(%) -(-%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.15 / 210,000
วันก่อนหน้า 1.15
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.15 - 1.16
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,009,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.16 / 958,600
ราคาเปิด 1.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.02 - 1.47

 

Chart Type