ราคาหลักทรัพย์

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.15

ปรับปรุงเมื่อ: 22 พ.ค. 2561 16:37

เปลี่ยนแปลง(%) -(-%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.15 / 200,500
วันก่อนหน้า 1.15
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.15 - 1.17
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,716,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.17 / 241,900
ราคาเปิด 1.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.91 - 1.33

 

Chart Type