ราคาหลักทรัพย์

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.08

ปรับปรุงเมื่อ: 17 พ.ย. 2560 16:39

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow+0.01Arrow(0.93%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.08 / 1,232,000
วันก่อนหน้า 1.07
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.07 - 1.09
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,349,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.09 / 570,400
ราคาเปิด 1.07
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.07 - 1.47

 

Chart Type