ราคาหลักทรัพย์

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.09

ปรับปรุงเมื่อ: 23 มี.ค. 2561 16:35

เปลี่ยนแปลง(%) -(-%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.08 / 250,000
วันก่อนหน้า 1.09
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.08 - 1.09
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,430,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.09 / 387,000
ราคาเปิด 1.08
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.91 - 1.43

 

Chart Type