ราคาหลักทรัพย์

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.25

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ก.ค. 2561 15:15

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow-0.01Arrow(-0.79%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.24 / 164,400
วันก่อนหน้า 1.26
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.23 - 1.27
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,682,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.25 / 122,600
ราคาเปิด 1.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.91 - 1.32

 

Chart Type