ราคาหลักทรัพย์

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.34

ปรับปรุงเมื่อ: 19 พ.ย. 2561 16:14

เปลี่ยนแปลง(%) -(-%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.33 / 149,000
วันก่อนหน้า 1.34
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.31 - 1.34
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 924,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.34 / 123,800
ราคาเปิด 1.32
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.91 - 1.68

 

Chart Type