ราคาหลักทรัพย์

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.34

ปรับปรุงเมื่อ: 21 ก.ย. 2561 12:21

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow+0.02Arrow(1.52%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.34 / 5,200
วันก่อนหน้า 1.32
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.33 - 1.36
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,701,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.35 / 385,800
ราคาเปิด 1.33
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.91 - 1.59

 

Chart Type