ราคาหลักทรัพย์

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.14

ปรับปรุงเมื่อ: 16 ต.ค. 2562 16:38

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow+0.01Arrow(0.88%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.13 / 10,400
วันก่อนหน้า 1.13
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.12 - 1.14
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,116,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.14 / 334,700
ราคาเปิด 1.14
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.01 - 1.68

 

Chart Type