ราคาหลักทรัพย์

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.32

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.พ. 2562 16:38

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow+0.03Arrow(2.33%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.31 / 195,000
วันก่อนหน้า 1.29
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.29 - 1.32
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,355,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.32 / 361,100
ราคาเปิด 1.29
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.99 - 1.68

 

Chart Type