ข้อมูลของผู้ถือหุ้นใหญ่

เจเอส แอสเสท เมเนจเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด (JS Asset Management Pte. Ltd.) (ชื่อเดิม เจเอส ออยล์ พีทีอี ลิมิเต็ด - JS Oil Pte. Ltd.) เป็นบริษัทเอกชนจำกัดความรับผิดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีทุนเรือนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีกิจกรรมทางธุรกิจหลักคือการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น (investment holding) เจเอส แอสเสท เมเนจเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด มีผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวคือนาย ลี เช เต็ก ไลโอเนล (Mr. Lee Chye Tek Lionel) ซึ่งได้เข้าถือหุ้นของบริษัทจำนวนร้อยละ 24.98 ผ่านทางเจเอส แอสเสท เมเนจเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด (JS Asset Management Pte. Ltd.)

นาย ลี เช เต็ก ไลโอเนล (Mr. Lee Chye Tek Lionel) เป็นผู้ประกอบการชาวสิงคโปร์ โดยเป็นผู้นำในบริษัท เอสร่า โฮลดิ้งส ลิมิเต็ด (Ezra Holdings Limited) (“เอสร่า”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ โดยทุนของเอสร่าได้ซื้อขายอยู่ในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ เขาเป็นผู้ผลักดันเอสร่าและธุรกิจขนาดย่อมอื่นๆ ให้ก้าวสู่ธุรกิจระดับโลก โดยการนำเข้าสู่ตลาดในประเทศสิงคโปร์ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศมาเลเซีย รวมมูลค่าในตลาดทุนเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีลูกจ้างมากกว่า 5,000 คนทั่วโลก

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นาย ลี เช เต็ก ไลโอเนล (Mr. Lee Chye Tek Lionel) ได้ขยายความสนใจของเขามายังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการโรงแรม โดยประสบความสำเร็จในการพัฒนาตึกสูงระฟ้า อาคาร 15 (Tower 15) ซึ่งมี 30 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันอาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งเป็นที่ตั้งของบูติก โฮเทล แคลพสัน (klapspns, The Boutique Hotel) และสกาย เทอร์เรส บาร์ ฟาบริก้า (Sky-terrace Bar Fabrika) ที่ได้รับความนิยม

แคลพสัน บริหารโดยวิสเทอเรีย โฮเทล แมเนจเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด (Wisteria Hotel Management Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จิท ซัน อินเวสเม้นท์ (Jit Sun Investments) ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นของครอบครัวของนาย ลี เช เต็ก ไลโอเนล (Mr. Lee Chye Tek Lionel)

นาย ลี เช เต็ก ไลโอเนล (Mr. Lee Chye Tek Lionel) ตั้งใจที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทและทีมผู้บริหารของบริษัท เพื่อแสวงหาโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก