นักลงทุนสัมพันธ์

RML 1.39

-0.01 /-0.71%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 8,309,500
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มี.ค. 2560 16:35

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

24 มี.ค. 2560 / รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อ่านต่อ

Raimon Land Continues Another Year of Strong Performance

28 ก.พ. 2560 / ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ