นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์:
RML
1.34
เปลี่ยนแปลง (บาท / %):
- / -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
924,000
ปรับปรุงเมื่อ: 19 พ.ย. 2561 (16:14)